facebook skype email
Rezervirajte online ili nazovite
+385 91 5922 561
SMJEŠTAJ
AKTIVNI ODMOR I TURE

Opći uvjeti poslovanja

 
OPĆI UVJETI POSLOVANJA PUTNIČKE AGENCIJE ADRIATIC ACTIVE TOURS
 
1. PRAVNI ODNOSI
1.1. Pravni odnosi između klijenta (s jedne strane) i putničke agencije Adriatic Active Tours (s druge strane) o pružanju turističkih usluga su regulirani zakonom i ovim Općim uvjetima poslovanja, koji ispunjavaju i dopunjavaju zakonske odredbe. Ovaj pravni odnos ili Ugovor o pružanju usluga regulira sva prava i obaveze kako za klijenta tako i za putničku agenciju Adriatic Active Tours (u daljnjem tekstu AAT). Svaki klijent prihvaća ove Opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu OUP) kao obvezujuće, prilikom izrade rezervacije za sebe i osobe/a koje prijavljuje i zastupa u rezervaciji (u daljnjem textu sudionici korištenja usluga). 
 
1.2. Ovi OUP su objavljeni na Internet stranici AAT:  www.adriatic-active-tours.hr
 
2. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA
2.1. Upit za rezervaciju kod putničke agenicje AAT može uputiti punoljetna osoba online na webu AAT putem formulara za rezervaciju. Poslanim upitom putničkoj agenciji AAT je ponuđeno sklapanje ugovora od strane klijenta, koji stupa na snagu potvrđivanjem upita za rezervaciju od strane AAT. 
Napomena: automatska on-line potvrda o zaprimanju vašeg upita nije potvrda rezervacije.
 
2.2.  Putnička agencija AAT u ponudi pružanja usluga: smještaja, prehrane, izleta i drugih sporednih usluga samo je posrednik u realizaciji. Za usluge u realizaciji tura i specijalnih izleta AAT može biti posrednik ili glavni organizator pružanja usluge. Sve detataljne informacije su navedene u opisu usluge/aranžmana na webu AAT.
 
3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA 
3.1. Ponuđene usluge na webu AAT su opisane prema službenoj kategorizaciji Ministarstva Turizma Republike Hrvatske te Županijskog ureda za turizam u vrijeme izdavanja dozvole za rad, te uvidom u stvarno stanje smještaja od strane djelatnika agencije prilikom obrade objekta. Standardi smještaja, prehrane i ostalih turističkih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje klijent dobije drugdje ne obvezuju putničku agenciju AAT u većoj mjeri nego informacije objavljene na njenoj internet stranici ili katalogu i drugim eventualnim tiskanim materijalima AAT.
 
3.2. AAT jamči kako za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih za sve ponude usluga koje su dostupni na internet stranicama AAT, tako i za istinitost uvjeta pod kojima se isti nude. Slanjem upita za rezervaciju odabranih usluga klijent potvrđuje da je suglasan s ovim OUP. Sve što je u ponudi usluga na webu AAT objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za klijenta tako i za putničku agenciju. 
 
3.3. Opseg i narav AAT ugovora o pružanju usluga oslanja se isključivo na opise, cijene i slike na internetskim stranicama (ili tiskanim informacijama) AAT koji vrijede za rezervirano razdoblje korištenja usluga/e, kako je navedeno u potvrdi rezervacije. Dodatni dogovori i promjene koje mijenjaju stavke ugovora moraju biti obostrano potvrdjene u tekstualnoj formi. 
 
3.4. Lokalne turističke zajednice naplaćuju boravišnu pristojbu po osobi i danu. U opisu smještajne jedinice biti će naznačeno da li se boravišna pristojba plaća na licu mjesta ili je već uračunata u cijenu.
 
3.5. Sve dodatne usluge koje su naznačene u opisu rezerviranih usluga se plaćaju na licu mjesta ako je tako navedeno u ponudi. 
 
3.6 Pri predaji ključeva od smještajne jedinice može od klijenta biti zatražen prikladan iznos (kaucija) kao sigurnosni polog za eventulne učinjene štete pružatelju usluga/e prilikom boravka klijenta. Klijent je obavezan pridržavati se pravila kućnog reda objekta u kojima koristi rezervirane usluge. Kaucija tj. polog se na kraju boravka u cjelosti vraća u slučaju da nije načinjena nikakva šteta od strane klijenta.
 
3.7. Jesu li kućni ljubimci dozvoljeni ili ne, klijent će pronaći u opisu dotične usluge. Klijent je kućnog ljubimca obavezan navesti u rezervaciji, čak i ako je prema opisu objekta dozvoljen. Dozvola u pravilu vrijedi samo za jednog kućnog ljubimca ako nije naznačeno drukčije. Ukoliko kućni ljubimci nisu dozvoljeni, to ne znači da u kući, apartmanskom naselju, hotelu itd. nema kućnih ljubimaca ili da se u objektu koji je klijent rezervirao privremeno ne drže kućni ljubimci. Ako su kućni ljubimci dozvoljeni, to ne znači automatski da se smiju slobodno kretati, uvijek i posvuda. U mnogim turističkim naseljima su bazeni i zelene površine zabranjene za pse, prije svega restorani i sl. Može postojati i obveza vezivanja psa. Psima je zabranjen pristup bazenima pojedinih kuća. U mnogim mjestima su javne plaže zabranjene za kućne ljubimce, pa je tada potrebno biti mobilan.
 
3.8. Ukoliko AAT izričito u ime trećeg posreduje u programima nekog drugog tour operatora ili pruža pojedine usluge drugih pružatelja usluga, npr. ture,  izlete, letove, rent-a-car, itd., tada AAT odgovara samo za pravilno pružanje usluge posredovanja, ali ne i za realizaciju same usluge. Potpisivanje posredovanih ugovora i njihov sadržaj reguliran je zakonskim odredbama koje se na njih odnose i eventualnim uvjetima pojedinog ugovornog partnera.
 
3.9. Klijent mora imati na umu da će dokumenti potrebni za korištenje rezerviranih usluga biti poslani emailom tek po podmirivanju svih potraživanja.
 
4. REZERVACIJE I CIJENE
4.1. Želje klijenta AAT proslijeđuje iznajmljivačima odnosno pružateljima usluga s time da AAT ne preuzima nikakvu garanciju glede ispunjenja želja. Posebne želje kao i rezervacije pod nekim uvjetom moguće su samo ako AAT takve želje klijentu pismeno potvrdi. 
 
4.2. Cijene usluga koje nudi AAT su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan vršenja obračuna - uplate. U slučaju promjene cijena određenih usluga nakon izvršene rezervacije, a prije uplaćene akontacije AAT se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti klijenta o toj promjeni, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun. U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, AAT jamči klijentu da će preostali dio biti obračunat i uplaćen po cijenama koje su važile za vrijeme uplate akontacije za rezervirane usluge.
 
4.3. Rezervacije određenih usluga klijent upućuje elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na webu AAT. Prilikom slanja rezervacije klijent je dužan navesti sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje i zastupa. AAT ne preuzima odgovornost za istinitost podataka koje klijnet navede u rezervaciji. U slučaju neistinitosti podataka AAT zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.
 
 
5. PLAĆANJE
5.1. Nakon potvrdjene rezervacije od strane AAT, klijent može odabrati između sljedećih varijanti plaćanja:
- plaćanje putem banke (doznakom)
- plaćanje kreditnom karticom
- Plaćanje PayPal-računom
Za sve rezervacije unutar 21 dana do početka korištenja usluga, plaćanje je moguće samo putem PayPal računa i kreditnom karticom. Klijentovi osobni podatci kreditne kartice, ime, prezime i adresa se unose u zaštićeni SSL- sustav.
 
5.2. Plaćanje
5.2.1 Akontacija iznosi 30% od cjelokupnog iznosa rezerviranih usluga i potrebno ju je podmiriti odmah po primitku potvrđene rezervacije od strane AAT. Taj iznos uračunava se u cjelokupnu cijenu. 
 
5.2.2. Ostatak iznosa od 70% od cjelokupnog iznosa rezerviranih usluga se plaća najkasnije 35 dana prije početka korištenja 
usluga. Napominjemo da  u nekim objektima je moguće ostatak iznosa platiti na licu mjesta prilikom dolaska što će klijentu biti naznačeno u potvrdjenoj rezervaciji.
 
5.2.3. Kod rezervacija koje su obavljene unutar 35 dana prije početka korištenja usluga odmah se plaća puna cijena rezerviranih usluga. Kod objekata koji nude plaćanja ostatka iznosa (70%) na licu mjesta, potrebno je uplatiti samo akontaciju od 30% O navedenom načinu plaćanja klijent će biti pravovremeno informiran u povrdjenoj rezervaciji.
 
5.2.4. U slučaju da klijent plaćanje (akontacije ili drugog dijela iznosa) ne  izvrši na vrijeme koje je navedeno u potvrdi rezervacije, AAT zadržava pravo na uskraćivanje rezerviranih usluga kao i pravo na raskidanje ugovora o pružanju usluga. AAT ima pravo na odštetu, tj. na naplatu troškova otkaza prema točki 7.2. odnosno 7.3. storno tablice. U slučaju nepravovremenog plaćanja drugog dijela iznosa rezerviranih usluga a prethodno pravovremeno uplaćene akontacije, AAT ima pravo s klijentom raskinuti ugovor o rezerviranim uslugama i time zadržati iznos uplaćene akontacije. 
 
6. PROMJENE REZERVIRANIH USLUGA
6.1. Promjene unutar postojeće potvrđene rezervacije  (npr. povećanje broja gostiju, produžetak boravka i slično) AAT će izvršiti uz naknadu od 15 € samo ukoliko su promjene moguće. Ostale izmjene rezervacije tretiraju se kao storniranje i biće obračunute po storno uvjetima navedenim u točki 7.2. ili 7.3.
 
6.2. Svaku promjenu termina, mjesta ili imena klijenta u rezervaciji AAT  naplaćuje 15 Eura jednokratno. Navedene promjene će se obaviti samo ako budu moguće.
 
6.3. Zbog neplaniranog storna rezervacije u slučaju više sile, AAT preporuča klijentu osiguranje od storna rezerviranih usluga kod svog domicilnog osiguravatelja jer cijene koje AAT nudi klijentu ne uključuju osiguranje od navedenog rizika . U suprotnom AAT ne snosi odgovornost za nastalu štetu. 
 
7. STORNO REZERVIRANIH USLUGA OD STRANE KLIJENTA
7.1. Klijent pod uvjetom plaćanja troškova ima pravo na storno rezerviranih usluga i o tome je obavezan obavjestiti AAT u tekstualnom obliku. Odlučujuće za otkazivanje rezerviranih usluga je dan kada je AAT od klijenta zaprimio obavijest o stornu u tekstualnom obliku.
 
7.2. Troškovi storniranja rezerviranih usluga za apartmane, kuće za odmor, pansione, sobe za goste, izlete i ture su slijedeći:
- kod storna do 30 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 10 % od ukupne cijene rezerviranih usluga
- kod storna od 29 do 21 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 30 % od ukupne cijene rezerviranih usluga
- kod storna od 20 do 14 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 60 % od ukupne cijene rezerviranih usluga
- kod storna od 13 do 7 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 80 % od ukupne cijene 
rezerviranih usluga
- kod kasnijeg odustajanja od rezerviranih usluga ili ne dolaska troškovi storna se obračunavaju 100 % od ukupne cijene 
rezerviranih usluga
 
7.3. Troškovi storniranja rezervranih usluga u hotelima, depadansima su slijedeći:
-- kod storna do 30 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 20 % od ukupne cijene rezerviranih usluga
- kod storna od 29 do 21 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 30 % od ukupne cijene 
rezerviranih usluga
- kod storna od 20 do 14 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 60 % od ukupne cijene 
rezerviranih usluga
- kod storna od 13 do 7 dana prije početka korištenja rezerviranih usluga troškovi storna se obračunavaju 80 % od ukupne cijene 
rezerviranih usluga
- kod kasnijeg odustajanja od rezerviranih usluga ili ne dolaska troškovi storna se obračunavaju 100 % od ukupne cijene rezerviranih usluga
 
7.4. Ukoliko klijent nije u mogućnosti koristiti rezervirane usluge ima pravo prenijeti rezervaciju na novog klijenta i ta promjena ne 
podliježe gore navedenim uvjetima storna. Prvobitni klijent se izričito obavezuje da će pravovremeno tekstualno obavjestiti AAT o toj promjeni. Postojeći klijent koji je već rezervirao usluge kod AAT je obavezan novog klijenta upoznati sa ovim Općim uvjetima poslovanja AAT s tim da Novi Klijent preuzima sva prava i obaveze iz potvrdjene rezervacije predhodnog klijenta. Novi klijent je obvezan u tekstualnom obliku obavjestiti AAT da potvrđuje rezervaciju predhodnog klijenta i da prihvaća Opće uvjete poslovanja AAT. Za navedenu promjenu AAT naplaćuje troškove u visini od 20 Eura.
 
8. STORNO REZERVIRANIH USLUGA OD STRANE AAT
8.1. AAT može prije početka ili tokom korištenja rezerviranih usluga od strane klijenta odstupiti od ugovora u slijedećim slučajevima:
a) bez pridržavanja rokova, ako klijent usprkos opomenama ometa realizaciju korištenja rezerviranih usluga ili svojim ponašanjem ugrožava druge ili se ponaša suprotno pravilima korištenja usluga. Ukoliko AAT iz navedenih razloga raskine ugovor o korištenju rezerviranih usluga sa klijentom time klijentu propada cijena rezerviranih usluga.
b) bez pridržavanja rokova, ukoliko je korištenje rezerviranih usluga iz razloga nepredvidljive više sile ili štrajka znatno otežano, ugroženo ili nemoguće. Ako AAT prema b) odstupi od ugovora, onda se svi uplaćeni iznosi klijentu odmah vraćaju. Daljnji zahtjevi od strane klijenta izričito se isključuju.
Ako AAT otkaže korištenje rezerviranih usluga iz razloga navedenim pod b) nakon početka korištenja usluga onda klijent od ukupne cijene rezerviranih usluga dobija povrat onog dijela novca koji odgovara ušteđenim naporima AAT.
 
9. PRAVA I OBVEZE KLIJENTA
9.1. Klijent i ostali sudionici koji koriste rezervirane usluge su obvezni posjedovati valjane putne isprave i prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu ih pružatelju usluge predočiti uključujući i voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje su rezervirane. U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, klijent snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije klijent se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje tokom korištenja usluga, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.
 
9.2.  Klijent kao korisnik rezerviranih usluga ima pravo koristiti cijeli iznajmljeni objekt uključujući namještaj i predmete za svakodnevnu uporabu. Klijent se obvezuje oprezno koristiti namještaj i inventar kao i eventualne zajedničke prostorije.
 
9.3. Klijent i ostali sudionici koji koriste rezervirane usluge su dužni nadoknaditi svu štetu koju eventualno nanesu tijekom boravka u objektu ili izvan njega.
 
9.4. Prema zakonskim odredbama klijent je dužan da u slučaju bilo kakvih smetnji po pitanju rezerviranih usluga, učini sve što je u njegovoj moći kako bi se smetnje uklonile i šteta svela na najmanju moguću razinu. To znači osobito obvezu odmah prijaviti prigovore AAT ili pružatelju usluga na kontaktni telefon ili email koji će klijent dobiti prije početka korištenja usluga od strane AAT.
 
9.5. Klijent ima pravo na reklamaciju i naknadu zbog neispunjenih rezerviranih usluga, koje su sklopljene ugovorom. Reklamaciju klijent može  ostvariti kod AAT u roku od 1 mjeseca nakon ugovorom predviđenog završetka korištenja usluga ako reklamaciju dostavi AAT u tekstualnom obliku. Preduvjet je da rezervirana usluga nije ispunjena kako je to ugovorom dogovoreno, te da klijent nedostatak odmah prijavi AAT i da nije uslijedila odgovarajuća zamjena usluga. Ukoliko manjkave usluge narušavaju tijek korištenja usluga klijent ima pravo na raskidanje ugovora. Preduvjet je svakako da klijent od AAT nije zahtijevao zamjenu usluge u određenom roku, te da usluga nije zamijenjena u odgovarajućem roku.
 
9.6. U rezerviranom smještajnom objektu klijent nema pravo smjestiti više osoba nego što je navedeno u ponudi AAT tj. nego što je potvrđeno na voucheru (iznimka: dijete mlađe od 2 godine). Ukoliko klijent u smještajnoj jedinici želi smjestiti više osoba nego je to 
dogovoreno, pružatelj usluge smještaja ima pravo odbiti smjestiti višak osoba ili ako je to moguće naplatiti nerezervirane usluge na 
licu mjesta direktno od klijenta. 
 
9.7. Klijent na dan početka korištenja rezerviranih usluga ima pravo od 14 do 20h. Ako klijent ne može stići u navedenom vremenu, je obavezan pravovremeno obavjestiti AAT o kasnijem dolasku. (Od ADRIALIN....malko promjenjeno)
 
9.8. Na dan odlaska iznajmljene objekte klijent mora napustiti najkasnije do  10 sati te ih predati vlasniku objekta ili njegovom zastupniku.
 
9.9. Jednostrano ustupanje prava prema AAT trećim osobama je isključeno. 
 
9.10. Prtljaga se prevozi na rizik klijenta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Eventualna oštećenja na prtljazi ili zakašnjela dostava prtljage kod putovanja zrakoplovom i drugim prevoznim sredstvima klijent mora odmah, na licu mjesta, prijaviti nadležnom prevozniku i o tome sačiniti pismenu potvrdu (npr. Lost Report kod zrakoplovnog prevoza), kako klijent ne bi izgubio pravo na podnošenje zahtjeva na odštetu prema važećim međunarodnim sporazumima. AAT nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici gdje klijent koristi rezervirane usluge..Izvješće o oštećenoj, izgubljenoj ili ukradenoj prtljagi klijent upućuje nadležnoj policijskoj postaji.  Troškove gubitka ili oštećenja prtljage i osobnih stvari klijenta ili krađe dokumenata tijekom korištenja rezerviranih usluga snosi klijent.
 
9.11. AAT klijentu preporuča policu putnog osiguranja: od rizika nesretnog slučaja i bolesti tokom korištenja rezerviranih usluga, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora izmedju AAT i klijenta, čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti poslovanja smatra se da su klijentu ponuđena i preporučena dodatna  osiguranja ovdje navedena. U slučaju da klijent zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod AAT, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. AAT preporuča klijentu pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje istih.
 
10. ODGOVORNOST, PRAVA I OBAVEZE AAT
10.1. AAT odgovara za savjesnu pripremu realizacije rezerviranih usluga u okvirima obaveze pažljivog postupanja urednog trgovca:
a) savjesno planiranje za optimalno korištenje rezerviranih usluga
b) pažljiv odabir i nadzor pružatelja usluga
c) ispravnost opisa usluga
d) ispunjavanje korištenja svih rezerviranih usluga kako je to potvrđeno  ugovorom.
 
10.2. Za navode u opisu mjesta/destinacije AAT ne može preuzeti odgovornost, budući da nisu predmet ugovora i da na njihov nastanak ne može imati utjecaja kao što i nema provjere o njihovoj točnosti.
 
11. ODREDBE PUTOVANJA. 
11.1. Klijenti državljani država koje nisu članice Europske Unije sami odgovaraju za pridržavanje i provođenje svih propisa, koji za njih važe, a tiču se viza, cijepljenja i carinskih propisa. Sve troškove, koji bi mogli nastati radi ne pridržavanja istih snosi klijent osobno.
 
11.2. Na zahtjev klijenta uz naknadu od 15,00 EUR, AAT izdaje posebne potvrde, koje su klijentu potrebne za izdavanje vize ili u slične svrhe i koje će biti poslane poštom.
 
12. DJELOVANJE I NADLEŽNOST SUDA
12.1. I klijent i AAT će eventualne sporove pokušati riješiti u dobroj volji, ali u slučaju sudskog spora, složili su se da nadležni sud bude u Rijeci.

Posebne ponude - smještaj


Adriatic active tours

Matulji, Opatija
Kvarner, Hrvatska
+385 91 5922 561
info@adriatic-active-tours.hr


Organiziramo ture, boravke i izlete prema Vašim željama. Ukoliko imate neko pitanje slobodno nas kontaktirajte:

POŠALJITE UPIT

Prijavite se na newsletter.